Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2017

nanna
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaczarnemajtki czarnemajtki

August 17 2017

nanna
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaRudeGirl RudeGirl

August 09 2017

nanna
"Co ciekawego w życiu robisz?" - jedno pozornie proste pytanie, zadane przez faceta zbierającego drobne pod sklepem, a ja nagle nie mam pojęcia co powiedzieć. Uczę się, jem, śpię oglądam seriale, spotykam ze znajomymi? Żadna z tych rzeczy nie wydaje się ciekawa, przecież każdy to robi. I nagle wydaje mi się, że powinnam w każdej chwili robić coś, o czym później będę mogła opowiadać wnukom. Tylko dlaczego mając tą świadomość, dalej nie jestem w stanie wziąć się w garść i sprawić aby moje życie było warte coś więcej, niż codzienne proste czynności?
nanna
6806 5fb7 500
Reposted fromsosna sosna viacatchbreathoflife catchbreathoflife
nanna
9694 8493
Reposted frombeyooonce beyooonce
nanna
Reposted frombethgadar bethgadar viaverena-i-p verena-i-p
nanna
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaRudeGirl RudeGirl
nanna
2380 a7aa 500
Reposted fromtitelitury titelitury viaRudeGirl RudeGirl
nanna
7575 731b 500
Reposted frombeer beer viaRudeGirl RudeGirl
nanna
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viaRudeGirl RudeGirl
nanna
2689 04dc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRudeGirl RudeGirl
nanna
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viamahidevran mahidevran
nanna
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
nanna
6287 4fca 500
Reposted frompixielark pixielark viazembata zembata
nanna
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
nanna
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viaRudeGirl RudeGirl
nanna
2689 04dc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRudeGirl RudeGirl
nanna
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viamahidevran mahidevran
nanna
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
nanna
6287 4fca 500
Reposted frompixielark pixielark viazembata zembata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl