Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

nanna
8735 e9ed 500
Reposted fromfoina foina viaraspberryjam raspberryjam
nanna
6454 49c1
Reposted frompifpafpuf pifpafpuf viaraspberryjam raspberryjam
nanna
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viaraspberryjam raspberryjam
nanna
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viaraspberryjam raspberryjam
nanna
nanna
9584 8f9e
You know, right?
Reposted frombesideyou besideyou viaverena-i-p verena-i-p

nxbinary:

do you ever just get the overwhelming urge to cry because you think you’re not going to go far in life because you’re not as smart or as talented as the people around you

Reposted fromdorks dorks vianjmortensen njmortensen
nanna
4934 9c6b 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour vianattaly nattaly
nanna
8271 65cc
Reposted fromShini Shini vianjmortensen njmortensen
nanna
Nie dotykajcie malutkich zwierzątek w lesie, bo tym sposobem je uśmiercicie!
Reposted fromlesnystworek lesnystworek vianattaly nattaly
9253 5d9f
Reposted fromyeoshin yeoshin vianattaly nattaly
nanna
5439 16f5 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viacitzen citzen
nanna
9163 4e7a
Reposted fromverronique verronique vianattaly nattaly

May 17 2015

nanna
1364 c226
Reposted fromkonbeto konbeto viacametrue cametrue
nanna
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść to idź.
— Antoine de Saint-Exupery
Reposted fromdreamlike dreamlike viagoby goby
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski “Martyna”
(via szydercza)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viagoby goby
2001 a6d2 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viagoby goby
nanna

Jeśli on nie reaguje to zwyczajnie nie ma na to ochoty. Jeśli nie odpisuje, to ma cię w dupie. Jeśli nie przedstawia cię znajomym, to nie traktuje cię poważnie albo się ciebie wstydzi. 

I wiesz co jest najlepsze? W takiego faceta najbardziej się wkręcisz.

~Pokolenie Ikea 

Reposted fromdonootgiveup donootgiveup viagoby goby
nanna
4615 ba06 500
musieli zrozumieć, że to nic strasznego czuć się źle.
Reposted fromparamour paramour viagoby goby
nanna
adventuresinhires:

We don’t share fashion much, but these pieces by Paolo Sebastian are simply epic!
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viagoby goby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl